Despre proiectul Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate - dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala

În ultimii ani s-au făcut puţine investiţii într-adevăr majore în domeniul educaţiei publice şi academice. Şi mai puţine au fost bazate pe un parteneriat între instituţii publice reprezentative şi ONG-uri sau fundaţii. Cu ajutorul fondurilor structurale europene destinate sprijinirii şi dezvoltării resursei umane din învăţământului superior, Academia Română a reactivat o serie de proiecte pentru a umple aceste goluri.

Construită în jurul proiectului POSDRU, ID 61104, Ştiinţele socio-umane în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii post-doctorale şi de cercetare, finanţat de UE şi de Guvernul României, iniţiativa, grupată în jurul sintagmei Civilizaţie – Societate – Patrimoniu şi Moştenire Culturală – Globalitate, intenţionează să creeze o platformă socială şi academică de educaţie deschisă concentrată pe conservarea tradiţiilor şi pe creativitatea modernă. Proiectul promovează dezvoltarea instituţională a studiilor avansate în domeniul ştiinţelor umane, ştiinţelor sociale şi a moştenirii culturale, sub patronajul Academiei Române şi supervizarea activă a câtorva dintre cei mai distinşi specialişti români şi europeni din domeniul academic şi universitar, precum Ionel Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico, Gilles Veinstein, Konrad Gündisch, Alexandru Vulpe, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop sau Marius Porumb.

mai departe

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

Proiectul Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale urmăreşte îmbunătăţirea componentelor de cercetare avansată şi a oportunităţilor de dezvoltare a carierei în cercetare a 90 de bursieri postdoc în domeniul ştiinţelor socio-umane (SSU) prin facilitarea accesului acestora la resurse competitive de cercetare, acordarea de burse şi integrarea în colective interdisciplinare de cercetare.

Stimularea cercetarii postdoctorale finantate prin proiect se face pe de o parte prin asigurarea unei formări profesionale continue de calitate, iar pe de alta parte prin acordarea de suport profesional sub forma activităţilor de mentorat, prin acordarea de sprijin financiar sub formă de burse şi prin finanţarea mobilităţilor de cercetare.

Obiectivele specifice:

 • îmbunătăţirea programelor şi şcolilor de pregătire şi cercetare interdisciplinară în domeniul SSU prin activităţi de construcţie instituţională şi prin implementarea unui program pilot comun de formare şi cercetare postdoctorală în domeniul SSU
 • construcţia unui program de cercetare flexibil de tip reţea în domeniu SSU care să fie în permanentă cooperare cu instituţii europene de prestigiu
 • promovarea interdisciplinarităţii în programele postdoctorale prin crearea de colective de cercetare multdisciplinare (care vor integra cercetătorii postdoc sprijiniţi prin proiect) şi prin supervizarea ştiinţifică a acestora
 • furnizarea unui pachet integrat de pregătire şi cercetare prin care se stimulează dezvoltarea cercetărilor de tip postdoc prin definirea unor planuri personalizate de dezvoltare profesională şi de carieră în cercetare
mai departe

Parteneriatul proiectului

Proiectul a fost conceput sub forma unui amplu consorţiu de parteneri dintre care 9 organizaţii româneşti cu profil de cercetare şi 4 parteneri internaţionali. Obiectivul imediat al acestui parteneriat vizează asigurarea unui mentorat ştiinţific de înaltă ţinută pentru cercetatorii sustinuţi prin proiect. Pe lunga durată, parteneriatul fondat va permite construcţia unei reţele de cercetare care să faciliteze fluxul dintre cercetătorii români si cercetatorii straini din Uniunea Europeană.

Consortiul cuprinde urmatoarele organizatii partenere:

 • Beneficiar - Academia Română (solicitant), Bucureşti
 • Partener 1 - Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca
 • Partener 2 - Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi
 • Partener 3 - Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al Academiei Române, Bucureşti
 • Partener 4 - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române, Bucureşti
 • Partener 5 - Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, Bucureşti
 • Partener 6 - Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritaţilor Naţionale, Cluj-Napoca
 • Partener 7 - New Europe College, Bucureşti
 • Partener 8 - Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
 • Partener 9 - Academia Austriacă de Ştiinţe, Viena
 • Partener 10 - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
 • Partener 11 - Academia de Monumente, Institutul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Răsăritul Europei, Oldenburg
 • Partener 12 - Fundaţia Germană pentru Protecţia Monumentelor, Görlitz
mai departe

About our project

Over the last years few real major investments in the field of academic and public education have been made. Even fewer were based on a partnership between representative public institutions and NGOs or foundations.

With the support of European structural funds designed as a means of support and development for advanced education, the Romanian Academy has engaged a series of projects to bridge these gaps. Built around the SOPHRD project, ID 61104, The Social Sciences and Humanities in the Context of the Globalized Evolution: the Development and the Implementation of the Postdoctoral Studies and Research Program, financed by the EU and the Romanian Government, this initiative, conceived around the key words Civilization – Society – Cultural Heritage – Globality, aims at creating an advanced social and academic platform for the educational process focused on the preservation of traditions and on modern creativity. The project supports the institutional development of advanced studies in the fields of Humanities, Social Sciences and Cultural Heritage, under the patronage of the Romanian Academy and the active supervision of some of the most distinguished Romanian and European figures in these fields such as: Ionel Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico, Gilles Veinstein, Konrad Gündisch, Alexandru Vulpe, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop or Marius Porumb.

mai departe