Nume: ANGHELINU Mircea

Tema: Comunităţi umane şi creaţia lor materială şi spirituală în preistoria şi protoistoria spaţiului carpato-nistrean

Partener: Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, Iaşi

Proiect: Moving Beyond the "Primitive Communism": Prehistoric Foundations of Social Inequality

Date de contact: mircea_anghelinu@yahoo.com

Curriculum Vitae

Studii:

 • 1984-1988, Şcoala generală nr. 5, Târgovişte;
 • 1988-1992, Liceul militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
 • 1992-1997, Universitatea Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Specializarea Istorie-Arheologie;
 • 1999-2000, Studii aprofundate Geoarheologia aşezărilor umane, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte;
 • 1999-2004, studii doctorale, specializarea arheologie preistorică (2004), titlul lucrării de doctorat: Evoluţia gândirii teoretice în arheologia românească. Concepte şi modele aplicate în preistorie.

Domenii de competenta: arheologie preistorică; arheologie teoretică; istoria arheologiei; antropologie culturală

Burse si premii

 • Bursă a Universităţii din Liège, Belgia, pentru practică arheologică pe şantierul paleolitic Scladina (Sclayn), august 1995;
 • Stagiu de documentare la Academia di Romania (Roma, Italia), iulie 2001;
 • Bursier New Europe College (programul NEC-link, 2009);
 • Premiul pentru Cercetare Ştiinţifică al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 2006;
 • Bursier post-doctoral al Academiei Române (2010-2011), Institutul de Arheologie Iaşi, program POSDRU 61104.

Limbi straine cunoscute: engleza si franceza.

Activitate profesionala

 • 1997-2000, preparator universitar, Catedra Istorie-Arheologie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Valahia” din Târgovişte;
 • 2000-2002, asistent universitar, Catedra de Istorie-Arheologie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Valahia” din Târgovişte;
 • 2003-2007, lector universitar, Catedra de Istorie-Arheologie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Valahia” din Târgovişte;
 • 2007-2011, conferenţiar universitar la Departamentul de Istorie şi Litere al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Valahia” din Târgovişte;
 • Titular al cursurilor: Introducere în arheologie, Antropologie culturală, Arheologie teoretică (specializarea istorie, ciclul I - licenţă), Evoluţia gândirii arheologice europene, Rădăcinile civilizaţiei europene, Principii şi metode ale cercetării arheologice (ciclul II - master);
 • Director al Departamentului de Istorie şi Litere, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea «Valahia» din Târgovişte (2008).
 • Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea «Valahia» din Târgovişte (2008).
 • Membru al Senatului Universităţii «Valahia» din Târgovişte (2008).
 • Membru al Consiliului pentru Cercetare Ştiinţifică al Universităţii „Valahia” din Târgovişte (2008).
 • Membru titular al centrului de cercetare de tip B “Preistorie, arheologie interdisciplinară si tehnici de conservare a patrimoniului cultural mobil si imobil”.
 • Arheolog expert, înscris în Registrul Naţional al Arheologilor din România (2006).
 • Profesor invitat pentru conferinţe: Departamentul de Preistorie al Universităţii din Liège, Belgia (1-7 iunie 2006); Universitatea din Erlangen-Nürnberg, (28 iunie 2006); Universitatea din Köln (3 iunie 2010);

Activitate stiintifica

Publicaţii şi conferinţe:

 • 1 volum de autor, 1 volum editat, 1 curs universitar, 2 lucrări monografice în colaborare;
 • 45 de articole şi studii (5 indexate ISI, 12 BDI/ERIH);
 • 14 comunicări ştiinţifice în străinătate, 24 de comunicări ştiinţifice în ţară;
 • 16 rapoarte de cercetare arheologică (coautor);

Contracte de cercetare internaţionale:

 • Feldforschungen zum chronostratigraphischen Übergang vom Aurignacien zum Gravettien im Bistriţa-Tal (Rumänien) 2006-2008; Finanţator: Deutsche Forschungsgemeinschaft; Coordonator: dr. Leif Steguweit (Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte);: responsabil de proiect, pentru partea română.
 • Our Way to Europe- Culture-Environment Interaction and Human Mobility in the Late Quaternary (Collaborative Research Center 806), director Prof. Jürgen Richter (Universitatea din Köln); Finanţator: Deutsche Forschungsgemeinschaft; responsabil pentru cercetările arheologice de pe teritoriul României.

Contracte de cercetare naţionale:

 • Grant CNCSIS tip A Dinamica şi ecologia societăţilor preistorice din perspectiva cercetării interdisciplinare. Evoluţia relaţiilor om-mediu (1996-1998), membru în echipa de cercetare.
 • Grant CNCSIS tip A Reconstituirea economiei comunităţilor preistorice prin cercetări interdisciplinare – Modele de cercetare pe baza unor studii de caz pe şantiere arheologice paleolitice şi neo-eneolitice din Romania (2001-2003), membru în echipa de cercetare.
 • Grant Concepte, metode şi tehnici de cercetare pluridisciplinare moderne implicate în arheologie, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Programul CERES, program prioritar al Ministerului Culturii şi Cultelor (2002-2004), membru în echipa de cercetare.
 • Grant de tip S Modele teoretice şi standarde metodologice actuale în cercetarea paleoliticului european, grant intern al Universităţii Valahia, 2005-2006), director de proiect).
 • Grant CNCSIS de tip A, Paleoliticul superior din Estul României: cronostratigrafie, variabilitate culturală si sisteme de exploatare a mediului, (2007-2008), membru în echipa de cercetare.
 • Grant CNCSIS de tip PNII-CD-Idei: O perspectivă integrată asupra vânătorilor şi culegătorilor preistorici: economie, societate şi simbol în paleolitic şi mezolitic (2009-2011), director de proiect.

Moving Beyond the "Primitive Communism": Prehistoric Foundations of Social Inequality

The project aims at building a fresh synthesis on the emergence of social inequality, thus filling a virtually empty space in Romanian prehistoric research, the societal evolution. The projects’ main objective is to challenge the stereotypes inherited from the Communist times, which are still guiding the understanding of prehistoric social dynamics in Romania, but also to move further from the stadial, social typologies, still popular in the anthropologically-inspired archaeological literature worldwide.

The current approach, grounded on recent theoretical perspectives in social sciences (sociology, social anthropology), human ethology, and particularly on novel archaeological data, covers a wide time span, from the emergence of genus Homo to Neolithic times, following the dynamics of egalitarianism and social stratification from the Paleolithic hunter-gatherers societies to the first agriculturalists. The project aims at following the complex feedback relationships between the biological and social evolution, and the key role played by the material culture in the appearance and institutionalization of social inequality.

The research project is specifically designed to bring together various scientific perspectives and datasets in a processual, evolutionary framework, gathering into the same integrative approach the most important information regarding the somatic evolution of Pleistocene mankind, the main trends in prehistoric technology, demographical and mobility patterns, and symbolic behavior, as revealed by the last decades’ archaeological researches.

A special attention is given to the empirical information provided by Romanian Paleolithic, Mesolithic and Neolithic research, reassessed from a coherent, social evolutionary perspective.

Publicatii Relevante

 • M. Anghelinu, Evoluţia gândirii teoretice în arheologia românească. Concepte şi modele aplicate în preistorie, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004, 360 p.
 • M. Anghelinu, O paleontologie a “omului etern”: arheologia paleoliticului din România, Cercetări Arheologice, XIII, 2006, p. 135-158.
 • M. Cârciumaru, M. Anghelinu, L. Steguweit, L. Niţă, L. Fontana, A. Brugere, U. Hambach, M. Mărgărit, V. Dumitraşcu, M. Cosac, F. Dumitru, O. Cârstina, The Upper Paleolithic site of Poiana Cireşului-Piatra Neamţ (North-Eastern Romania). Recent results, Archäologisches Korrespondenzblatt, nr. 36, 2006, p. 319-331.
 • M. Anghelinu, Failed Revolution: Marxism and Romanian Prehistoric Archaeology between 1945 and 1989, Arheologia Bulgarica, XI, nr. 1, 2007, p. 1-36.
 • L. Steguweit, M. Cârciumaru, M. Anghelinu, L. Niţă,

  Reframing the Upper Palaeolithic in the Bistriţa Valley (northeastern Romania)

  , Quartär, nr. 56, 2009, p. 139-157.