Nume: BALAZS Imre Jozsef

Tema: Tema de cercetare domeniul studii literare - Aria tematică : MOŞTENIRE CULTURALĂ, EXPERIENŢE REGIONALE ŞI CONTEXT EUROPEAN ÎN EVOLUŢIA IDEILOR LITERARE ROMÂNEŞTI

Partener: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Proiect: Specificul receptării suprarealismului în contextul cultural-politic central- şi est-european

Date de contact:
balazsimrejozsef@gmail.com

Profil

Domenii de cercetare

 • Literatura maghiară a secolului 20;
 • Avangarda;
 • Literatura maghiară din România

Experienţa profesională

 • Iulie 2011- prezent Funcţia sau postul ocupat: cercetător postdoctorand studii literare, program POSDRU 61104
  Activităţi şi responsabilităţi principale: cercetare
  Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Academia Română Tipul activităţii sau sectorul de activitate: cercetare
 • 2004- prezent
  Funcţia sau postul ocupat: lector universitar
  Activităţi şi responsabilităţi principale: predare cursuri şi seminarii literatura secolului 20
  Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Maghiară
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activităţi didactice şi de cercetare
 • 2002-2004
  Funcţia sau postul ocupat: Asistent universitar
  Activităţi şi responsabilităţi principale: seminarii literatura secolului 20
  Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Maghiară
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activităţi didactice şi de cercetare
 • 2008- prezent
  Funcţia sau postul ocupat: Redactor-şef
  Activităţi şi responsabilităţi principale: coordonarea editării revistei lunare Korunk
  Numele şi adresa angajatorului: Redacţia Korunk
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: presă culturală
 • 1999-2008
  Funcţia sau postul ocupat: redactor
  Activităţi şi responsabilităţi principale: redactare texte literare şi critice
  Numele şi adresa angajatorului: Redacţia Korunk
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: presă culturală
 • 1998-2002
  Funcţia sau postul ocupat: asistent suplinitor
  Activităţi şi responsabilităţi principale: predare seminarii literatura secolelor 19 şi 20
  Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Maghiară
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activităţi didactice şi de cercetare

Educaţie şi formare

 • 1999-2004
  Calificarea / diploma obţinută: doctor în filologie
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: cercetare individuală: Avangarda în literatura maghiară din Transilvania
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Maghiară
 • 1998-1999
  Calificarea / diploma obţinută aprofundate în domeniul: literaturii maghiare
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Teoria ştiinţelor sociale, Strategii de canonizare
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Maghiară
 • 1994-1998
  Calificarea / diploma obţinută: licenţiat în filologie, specializarea maghiară-engleză
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Teorie literară, Istoria literaturii maghiare, Istoria literaturii engleze şi americane, Literatură comparată
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere

Limba materna: maghiara

Limbi straine cunosctute: romana, engleza, franceza

Competenţe şi abilităţi sociale: Spirit de echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice: leadership (redactor-şef al revistei Korunk din 2008), spirit organizatoric (cu experienţă în organizarea de evenimente culturale şi literare din 1997)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: o buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word si PowerPoint), administrare site-uri pe bază WordPress

Alte competenţe şi aptitudini: Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare - Premii obţinute pentru activitatea ştiinţifică şi de critic:

 • premiul Arany János al Uniunii Scriitorilor din Ungaria (2003)
 • premiul Arany János pentru tineri cercetători al Academiei Ştiinţifice din Ungaria (2006)
 • premiul USR, filiala Cluj (2007)
 • Premiul Pro Literatura a Uniunii Naţionale a Artiştilor Maghiari, Budapesta, pentru critică literară (2007)
 • premiul József Attila, Ministerul Resurselor Naţionale, Ungaria (2011)

Specificul receptării suprarealismului în contextul cultural-politic central- şi est-european

Evoluţia conceptului de „suprarealism” este privit în cadrul programului de cercetare ca un studiu de caz care reflectă o posibilă soartă a conceptelor şi ideilor occidentale în spaţiul central- şi est-european, acest spaţiu al Europei având o dinamică social-politică specifică. Proiectul vizează parcurgerea, studierea şi analizarea receptării suprarealismului în contextul românesc, cu deschidere spre analize comparative legate de activitatea suprarealiştilor maghiari şi cehi din anii 20 şi 40. Sunt considerate aspecte multiple ale receptării suprarealismului: în primul rând, reacţia contemporaneităţii la acest curent artistic, diferenţele dintre cele două generaţii importante de suprarealişti români în ceea ce priveşte raportarea la fenomenul suprarealist, reacţia altor cercuri literare din epocă – şi, într-o mai mică măsură este urmărit şi evoluţia ulterioară a conceptului, în operele istoricilor literari din anii 60 până azi.

Domenii de cercetare de interes / articole publicate

Cărţi

 • A humor az avantgárdban és a posztmodernben (Umorul în avangardă şi postmodernism, studiu, coautor: Selyem Zsuzsa), Ed. Scientia, Cluj-Napoca, 2004.
 • Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban (Avangarda în literatura maghiară din România, studiu), Ed. Mentor, Tg. Mureş, 2006.
 • Avangarda în literatura maghiară din România. Trad. Kocsis Francisko. Timişoara, Ed. Bastion, 2009. (lb. rom.)
 • Avant-garde and Representations of Communism in Hungarian Literature from Romania. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2009. (lb. engl.)

Studii în reviste şi volume colective (selecţie)

 • Histories of Transylvanian Hungarian Literature (Istoriile literaturii maghiare din Transilvania). TRANSYLVANIAN REVIEW 4/2004, P.52–59. (ISI)
 • Shift of Languages in the Works of Robert Reiter, TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften (Wien), August 2005, P.1-5
 • Reperes sur la littérature hongroise du Banat, Le Banat: Un Eldorado aux confins. CULTURES D’EUROPE CENTRALE. (Paris) Hors série No. 4 – 2007, P.143-148
 • Szemlélettranszfer: az Index Könyvtár mint a szürrealista elképzelések magyarországi megalapozásának kísérlete (Transfer de viziuni: Colecţia Index ca organ al diseminării ideilor suprarealiste în Ungaria), KALLIGRAM (Bratislava), 11/2010, P.81-86
 • Multi-Level Discourse in György Szántó’s Prose in the 1920’s. In: (Hrsg.) Pál Deréky et alii: Mitteleuropaische Avantgarden. PETER LANG GMBH, Frankfurt am Main, 2006. P.141–154.?
 • Az álom antológiája. Vázlat a román és a magyar szürrealizmus mitologikus elemeiről. (Antologia viselor. Schiţă a elementelor mitologice în suprarelaismul maghiar şi românesc) In: Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler (Hg./Eds.): On the Road / Zwischen Kulturen unterwegs. LIT VERLAG, Wien–Berlin, 2009. P. 84–92.
 • Beugrani a hold hűvös fogai közé. Az avantgárd nyomai Becski Irén költészetében. (Avangardismul şi lirica lui Becski Irén) In: Varga Virág – Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. RÁCIÓ KIADÓ, Budapest, 2009. P. 482–491.
 • Akik megölték halottaikat. A román avantgárd irodalom hatástörténeti helye (Cei care şi-au ucis morţii. Despre receptarea avangardei româneşti), In: RODOSZ-tanulmányok 2002. I. , EDITURA KRITERION, CLUJ-NAPOCA, Editor: Szabó Levente, 2003, P. 239-250
 • Robert Reiter sau poetica tăcerii, In: Paradigma ereticului, EDITURA AUGUSTA, UNIVERSITATEA TIBISCUS, TIMISOARA, Editor: Cornel Harangus, 2004, P. 24-33
 • Rîs, corp, culpabilizare, avangardă literară, In: Eseuri de fenomenologie a culpabilităţii, EDITURA AUGUSTA, UNIVERSITATEA TIBISCUS, TIMISOARA, Editor: Cornel Harangus, 2004, P. 5-13
 • Emlékeztető: Gaál Gábor és a Korunk viszonya az avantgárdhoz (Relectura relației dintre avangardă și Gaál Gábor în epoca în care activa la Korunk), In: Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié 1957–2007, KOMP PRESS, CLUJ-NAPOCA, Editor: Kántor Lajos, 2007, vol. II, P. 156-160.
 • Hungarian Literature from Romania between the minor and majority usage of language. In: Ioana Bot – Adrian Tudurachi (coord.): Identité nationale: réalité, histoire, littérature. INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN, BUCUREŞTI, 2008, 245–257.
 • Kulturális cserék és kapcsolódási pontok a román és a magyar avantgárd irodalom között (Contacte şi schimburi între avangarda maghiară şi cea română), In: Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára. , EDITURA MENTOR, TARGU MURES, Editor: Demény Péter, 2008, P. 97-106.