Nume: BARBU Tudoran Lucian

Tema: Tema de cercetare domeniul bio-nano-ştiinţe - Aria tematică: INTERDISCIPLINARĂ

Partener: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Proiect: Caracterizarea structurală şi analiza elementală calitativă şi semicantitativă a artefactelor din patrimoniul cultural şi de artă

Date de contact:
lbarbu@biolog.ubbcluj.ro

Curriculum Vitae

Experienţa profesională

 • 10/2009-prezent
  Funcţia sau postul ocupat: şef lucrări
  Activităţi şi responsabilităţi principale: Citologie generală (licenţă - curs şi lucrări practice)
  Aspecte avansate ale structurii şi ultrastructurii celulare, Tehnici speciale de microscopie (master - curs şi lucrări practice)
  Numele şi adresa angajatorului: Catedra de Biologie Experimentală, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, România.
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior
 • 02/2004-10/2009
  Funcţia sau postul ocupat: asistent universitar
  Activităţi şi responsabilităţi principale: Citologie, Biologie Celulară şi Microscopie Electronică (lucrări practice)
  Numele şi adresa angajatorului: Catedra de Biologie Experimentală, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, România.
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior
 • 11/1999-02/2004
  Funcţia sau postul ocupat: doctorand cu frecvenţă Activităţi şi responsabilităţi principale: cercetare
  Numele şi adresa angajatorului: Catedra de Biologie Experimentală, Centrul de Microscopie Electronică, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, România.
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cercetare

Educaţie şi formare

 • 11/1999-07/2008
  Calificarea / diploma obţinută: Doctor în Biologie
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Aspecte avansate ale structurii şi ultrastructurii celulare, Tehnici speciale de microscopie electronică
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Biologie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (România).
 • 091995-07/1999
  Calificarea / diploma obţinută: Licenţiat în biologie
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Bazele structurale şi funcţionale ale celulei; diversitatea lumii vii şi mecanismele evoluţiei
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Biologie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (România).
 • 09/1991-07/1994
  Calificarea / diploma obţinută: Asistent medical balneofizioterapeut
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Balneofizioterapie
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Colegiul "Victor Babeş", Cluj-Napoca (România).
 • 09/1986-07/1990
  Calificarea / diploma obţinută: Lăcătuş mecanic
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Profil real
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Liceul "Horea, Closca şi Crişan", Alba-Iulia (România).

Limbi straine de specialitate relevante pentru tematica: engleza si franceza

Alte tipuri de activităţi ştiinţifice şi academice

În ultimii 3 ani am efectuat analize SEM/EDX pe probe de pigmenţi din picturi, fresce (mănăstirile bucovinene), grupul statuar Matia Corvin şi mortare medievale, în cadrul unei colaborări cu colectivul Prof. Ioan Petrescu - Catedra de Restaurare şi Conservare a Universităţii de Arte si Design Cluj-Napoca.
Rezultatele acestor colaborări au fost publicate în articolele de mai jos:

 • Petrescu, I., Barbu-Tudoran, L., Bokor, A.: Importanţa alegerii ariei de analiză SEM-EDX de pe suprafaţa unei probe cu pigment, în vederea determinării corecte a compoziţiei elementale a pigmenţilor de frescă. În: Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Cultural – vol. IX, p.46-52. Ed. TRINITAS, Iaşi, 2009. [ISBN 978-973-155-130-2].
 • Ioan Petrescu, Alexandru Bokor, Oana Gui, Lucian Barbu-Tudoran: Identificarea, caracterizarea si individualizarea unor pigmenti de fresca prin metoda microspectrofotometrica de reflexie. In: EcoTerra, VI, 21, 10-11, 2009.

07-10/2003: Modern Methods in Structural Molecular Biology Marie Curie Training Site at the University of Leeds, UK – Negative staining and immage processing of single molecule, CryoEM, and time-resolution EM.
Am beneficiat de o bursă Marie Curie de 3 luni pentru specializarea în microscopia electronică de transmisie a probelor biologice, cu accent pe determinarea structurii proteinelor izolate prin coloraţie negativă, criomicroscopie şi procesarea imaginilor, la un centru cu tradiţie în studiul electronomicroscopic al proteinelor contractile.

15-19/05/2006: Cryo Electron Microscopy in Life Science Course at the FEI Application Laboratory in Eindhoven,The Netherlands.
Am beneficiat de 5 zile de pregătire intensă în domeniul preparării şi examinării probelor în microscopia electronică de baleaj cu specialişti în domeniu ai firmei producătoare de microscoape electronice FEI, la sediul acestora, în laboratoare specializate pe profil biologic si ştiinţa materialelor, obţinând un certificat de participare.

Caracterizarea structurală şi analiza elementală calitativă şi semicantitativă a artefactelor din patrimoniul cultural şi de artă

Stadiul actual al cercetărilor

În cadrul acestei teme de cercetare vor fi analizate cu ajutorul tehnicilor de microscopie electronică de transmisie (TEM), microscopie electronică de baleaj (SEM), analiză elementală calitativă semicantitativă (EDX) şi tehnici conexe (microscopie optică, microscopie de fluorescenţă) o gamă largă de artefacte asociate unor monumente importante aparţinând patrimoniului cultural românesc (de exemplu, Castelul Corvinilor din Hunedoara). Alături de celelalte teme de cercetare din cadrul proiectului “Studiul şi conservarea patrimoniului cultural şi de artă prin analize biologice, fizice şi chimice”, analizele de microscopie vor contribui la promovarea unei abordări interdisciplinare a cercetărilor arheologice, o premieră pentru acest domeniu în România.

Avantajul metodelor de microscopie TEM şi SEM este acela că nu compromite structural obiectele studiate datorită dimensiunilor extrem de reduse ale probelor necesare pentru investigaţie (tehnici microinvazive).

Artefactele studiate în cadrul acestui studiu aparţin următoarelor categorii:

 • analize de suprafaţă (microscopie electronică) si analiza pigmenţilor (EDX) pentru fresce interioare (de exemplu, fresca de secol XVII din Sala Dietei, Castelul Corvinilor, Hunedoara) şi exterioare (de exemplu, frescele exterioare de secol XV ale turnurilor cu buzdugan, al toboşarilor şi al turnului vechi de poartă din Castelul Corvinilor, Hunedoara); această abordare permite estimarea gradului de degradare ale acestui tip de artefact, identificarea materialului utilizat în realizarea acestora şi contribuie la recomandarea celor mai indicate materiale pentru restaurare. Această abordare este identică şi în cazul unor picturi pe pânză sau alt tip de suport (Galvan Josa, 2010);
 • analize de microscopie electronică şi EDX pentru caracterizarea mortarelor utilizate în construcţie în diferite perioade istorice. Din acest punct de vedere, studiul primar de caz va fi, din nou, Castelul Corvinilor Hunedoara deoarece asupra acestuia s-a intervenit în mai multe etape între secolele XV-XX. Aceste analize pot conduce la identificarea diferitelor “reţete” de mortar şi modul în care acestea au evoluat în timp (Meir et al., 2005; Silva et al., 2005; Elsen, 2006; Hu et al., 2006; Stefaniak et al., 2006; Tuncoku şi Saltik, 2006; Varas et al., 2008; van der Werf et al., 2009; Miriello et al., 2011). Aceleaşi tehnici sunt utilizate în analiza artefactelor de sticlă şi ceramică (Bianchin et al., 2005; Kopar şi Ducman, 2007; Sanson et al., 2007; editorial, 2008; Carmona et al., 2010; Wallton et al., 2010);
 • prin analize de microscopie electronică se poate caracteriza textura unor documente din hârtie (aparţinând unor arhive), ceea ce poate conduce la identificarea sursei de celuloză. Prin EDX se poate analiza compoziţia cernelurilor şi altor pigmenţi folosiţi pe hârtie. Ambele tehnici contribuie la investigarea particulelor asociate cu hârtia stocată pe termen lung şi care pot duce la degradarea acesteia (filme bacteriene, fungale, praf şi diverse alte contaminări de origine biotică sau abiotică). Alături de hârtie, aceleaşi tehnici pot fi folosite pentru caracterizarea materialului textil sau de provenienţă animală găsite în sau asociate cu diverse artefacte aparţinând patrimoniului cultural (pigmenţi folosiţi pentru vopsire, substanţe folosite pentru prelucrare etc.)(Krishnamachari, 2011);
 • în majoritatea contextelor arheologice, una dintre categoriile de artefacte predominante este reprezentată de obiectele din metal (monede, obiecte de podoabă, arme şi armuri etc.); prin tehnicile de microscopie electronică şi EDX se pot caracteriza suprafeţe respective, compoziţia aliajelor utilizate. Rezultatele astfel obţinute pot fi utilizate pentru identificarea unor modalităţi optime de conservare şi restaurare, precum şi în unele cazuri, provenienţa dintr-un anumit atelier pentru care există etalon (Beck et al., 2004; Linke et al., 2004; Smith şi Semrov, 2006; Barrena et al., 2008; Mendoza-Lopez et al., 2009; Peris-Vicente et al., 2008; Serra et al., 2010);
 • resturile umane şi animale sunt unele dintre componentele asociate diverselor monumente istorice (biserici, cimitire etc.). Analizele de microscopie electronică ne ajută să identificăm şi să caracterizăm modificări de natură patologică sau tafonomică la suprafaţa oaselor. Analizele EDX sunt recomandate pentru a identifica componente ale mediului de depozitare (metale grele etc.). Microscopia electronică este principala metodă de investigaţie a microuzurii dentare, metodă care contribuie decisiv la caracterizarea dietei. La dantura scheletelor subadulte, microscopia electronică este utilizată pentru stabilirea vârstei la momentul decesului. Unul dintre artefactele găsite în morminte este părul; cu ajutorul microscopiei electronice se poate stabili provenienţa acestuia (uman/animal) (Scott et al., 2006; Henry şi Piperno 2007; Hogue şi Melsheimer 2007; Fernandez-Jalvo şi Marin Monfort 2008; Goillot et al., 2008; Lozano et al., 2008; Maier et al., 2010);
 • cu majoritatea suprafeţelor artefactelor din patrimoniul cultural sunt asociate filme bacteriene ce contribuie la degradarea acestora. Prin microscopie electronică se pot caracteriza morfologic componentele acestora. Analize moleculare ulterioare (una dintre celelalte teme ale proiectului) vor duce la identificarea taxonomică a acestora. Această abordare interdisciplinară permite stabilirea modalităţilor optime de îndepartare şi combatere a filmelor bacteriene în vederea conservarii artefactelor (Milanesi et al., 2006a; Milanesi et al., 2006b; Muller et al., 2011).

Obiectivele temei

 • Documentare: interogarea bazelor de date în vederea identificării şi consultării publicaţiilor de specialitate relevante pentru subiectul studiat (Science Direct, Wiley-Blackwell etc.) – 3 luni*;
 • Tehnici SEM/EDX: pentru analiza mortarelor, frescelor, pigmenţilor, ceramicii, sticlei, hârtiei, materialului textil, metalelor etc. – 10 luni*;
 • Tehnici SEM şi TEM: pentru caracterizarea filmelor bacteriene - 6 luni*;
 • Tehnici SEM/TEM: pentru investigarea resturilor umane şi animale – 4 luni*;
 • Diseminarea rezultatelor: trimiterea spre publicare a rezultatelor în reviste de specialitate cotate Thomson-Reuters şi alcătuirea, acolo unde este oportun, a unor baze de date care centralizeaza informaţiile privind structura şi compoziţia artefactelor amintite mai sus, aparţinând patrimoniului cultural romanesc– 6 luni*.
 • pe parcursul celor 18 luni de desfăşurare a proiectului, mai multe obiective se pot desfăşura în paralel.

Aparatura şi metodologia implicată în realizarea proiectului propus

 • Microscopie electronică de transmisie (TEM): Jeol JEM1010 TEM (Jeol, Japan) - rezoluţie de 0,35 nm, tensiuni de accelerare 40-100 kV, echipat cu sistem de preluare digitală a imaginilor (Mega View III CCD camera, 1.2Mp - Olympus Soft Imaging System, DE), precum şi cu sistemul classic de preluare a imaginilor pe film negativ acompaniat de un scanner de înaltă rezoluţie (Imacon Flextight X5, 8.000 dpi - Hasselblad, DK). Aparatură anexă: Crioultramicrotom (Leica UC6 - Leica GmbH, AU) - obţinerea secţiunilor ultrafine (pâna la 50 nm grosime) din preparatele incluse în răşină epoxidică sau din cele ingheţate, în vederea examinării prin microscopie electronică de transmisie. Evaporator in vid (Jeol JEE-4B, Jeol, Japonia) - realizarea filmelor de carbon evaporat în vid pe mică proaspăt clivată, cu rol de suport pentru probe pentru examinarea în TEM. Baie ultrasonică (Elma, DE) - dispersarea în soluţie a materialelor conglomerate necesară unei bune examinări în TEM. Procesarea probelor biologice (bacterii, cianobacterii, alge, ciuperci) presupune fixarea chimică (glutaraldehidă si acid osmic), spălarea (tampon fosfat), deshidratarea (băi de concentraţie crescătoare de acetonă sau alcool etilic), infiltrarea cu răşini epoxidice, secţionarea si contrastarea (acetat de uranil şi citrat de plumb).
 • Microscopie electronică de baleaj (SEM): Jeol JSM5510LV (Jeol, Japan) - rezoluţie de 3,5 nm, tensiuni de accelerare 0,5-30 kV şi FEI Quanta 3D FEG (FEI, NL) - rezoluţie de 1,2 nm, tensiuni de accelerare 0,5-30 kV, echipat cu FIB. Aparatură anexă: Metalizor Agar Automatic SputterCoater (Agar Sci., UK) - acoperirea în vid a suprafeţelor probelor nemetalice ce urmează a fi examinate în SEM cu un strat de Ag, Au sau Pt/Pd în grosime de minimum 1 nm în vederea creşterii rezoluţiei detaliilor urmărite. Uscător la punct critic (Polaron Critical Point Drier, Polaron, UK) - deshidratarea controlată a probelor biologice în mediu dioxid de carbon fără modificarea tensiunii superficiale. Staţie criopreparare (Leica, AU) - criofracturarea probelor cu expunerea morfologiei interne în vederea examinării suprafeţelor în SEM. Procesarea probelor biologice pentru examinarea în SEM presupune fixarea chimică, uscarea la punct critic şi metalizarea. Probele biologice şi nebiologice sunt fixate pe suporţi cu ajutorul discurilor dubluadezive conductoare de carbon, pentru evitarea încarcării electrostatice pe suprafaţa acestora, suplimentată de realizarea contactelor cu pastă de carbon sau argint în cazul probelor voluminoase (fragmente de mortare, monede, dinţi, oase, artefacte ornamentale).
 • Analiza elementală calitativă şi semicantitativă: EDX (Oxford Instr., UK) cu soft de analiză Quanta 300 - identificarea compoziţiei elementale (de la B la U), rezoluţie 135 keV, cu posibilitatea obtinerii distribuţiei în suprafaţă a elementelor (mapping - Cameo) pentru examinarea probelor neomogene sau a contaminărilor (organice sau anorganice). Aparatură anexă generală: microscop fotonic (Olympus BX51, Olympus, Japan), echipat cu CCD camera MegaViewIII şi fluorescenţă, lupă binocular (Olympus SZ61, Olympus, Japan), nişă, etuvă, centrifugă.

Fezabilitatea proiectului

Proiectul descris mai sus se găseste la interfața dintre științele umaniste (arheologia) si cele reale (biologia, fizica, chimia) si propune o abordare interdisciplinară a studiului artefactelor asociate cu monumentele din patrimoniul cultural românesc. Acest tip de abordare permite investigarea completă a acestor artefacte şi reprezintă o premieră natională, având astfel posibilitatea să stabileasca un standard pentru toate investigatiile ulterioare în acest domeniu.

Proiectul contribuie la formarea resursei umane tinere în cercetare si promovează lucrul într-o echipă interdisciplinară. Un astfel de proiect justifică rentabilitatea infrastructurilor de mare valoare din dotarea Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Stiinte si a Centrului de Microscopie Electronică si favorizează diseminarea rezultatelor obținute în reviste internaționale cu vizibilitate crescută în comunitatea stiintifică internatională.

Publicatii

 • Alexandra T. Gruia, Lucian Barbu-Tudoran, Ani. A. Mic, Valentin L. Orodi, Virgil Paunescu, Felix A. Mic: Arachidonic acid accumulates in the stromal macrophages during thymus involution in diabetes.In: Histochemistry and Cell Biology, in press, 2011. (3.062)
 • Rahela Carpa, Lucian Barbu-Tudoran: Investigation of the poly-β-hydroxybutirate (PHB) producing in mountain bacterial strains by transmission electron microscopy. In: Rom. Biotechn. Lett., 16(2), 2011. (0.152)
 • T. Tamas, F. Kristaly, L. Barbu-Tudoran: Mineralogy of Iza Cave, Rodnei Mountains, N. Romania. In: International Journal of Speleology, 40(2), 1-15, 2011. (0.67)
 • L. Baia, L. Diamandescu, L. Barbu-Tudoran, A. Peter, G. Melinte, V. Danciu, M. Baia: Efficient dual functionality of highly porous nanocomposites based on TiO2 and noble metal particles. In: J. Alloys and Compounds, 509(6), 2672-2678, 2011. (2.15)
 • Sanda Boca, Dumitrita Rugina, Adela Pintea, Lucian Barbu-Tudoran, Simion Astilean: Flower-shaped gold nanoparticles: synthesis, characterization and their application as SERS-active tags inside living cells. In: Nanotechnology, 22(5), 055702, 2011. (3.137)
 • A.-I. Cadis, E.-J. Popovici, E. Bica, I. Perhaita, L. Barbu-Tudoran, E. Indrea: On the preparation of manganese-doped zinc sulphide nanocrystalline powder using the wet-chemical synthesis route. In: Chalcogenide Letters, 7(11), 631-640, 2010. ()
 • Marcel Parvu, Alina Elena Parvu, Constantin Craciun, Lucian Barbu-Tudoran, Laurian Vlase, Mircea Tamas, Oana Rosca-Casian, Ovidiu Perseca, Ana-Maria Molnar: Changes in Botrytis cinerea Conidia Caused by Berberis vulgaris Extract. In: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 38 (3), 15-20, 2010.
 • Marcela Stoia, Costica Caizer, Mircea Stefanescu, Paul Barvinschi, Lucian Barbu-Tudoran: Characterisation of nickel-zinc ferrite/silica nanocomposites with low ferrite concentration obtained by improved modified sol-gel method. In: J Sol-Gel Sci Technol, DOI 10.1007/s10971-010-2365-8, 2010. ()
 • Elisabeth-Jeanne Popovici, Mihail Nazarov, Laura Muresan, Do Young Noh, Lucian Barbu Tudoran, Ecaterina Bica, Emil Indrea: Synthesis and characterisation of terbium activated yttrium tantalate phosphor. J. Alloys and Compounds, 497, 201–209, 2010. (1.510)
 • Elisabeth-Jeanne Popovici, Maria Stefan, Florica Imre-Lucaci, Laura Muresan, Ecaterina Bica, Emil Indrea, Lucian Barbu-Tudoran: Studies on the synthesis of cerium activated yttrium aluminate phosphor by wet-chemical route. In: Physics Procedia, 2, 603-616, 2010. ()
 • Cristian Coman, Adriana Bica, Bogdan Druga, Lucian Barbu-Tudoran, Nicolae Dragos: Methodological constrains in the molecular biodiversity study of a thermomineral spring cyanobacterial mat: a case study. In: Antonie van Leeuwenhoek, DOI 10.1007/s10482-010-9486-5, 2010. ()
 • Marcela Achim, Calin Precup, Daniel Gonganau-Nitu, Lucian Barbu-Tudoran, Alina Silvia Porfire, Razvan Scurtu, Constantin Ciuce: Thermosensitive liposomes containing Doxorubicin. Preparation and „in vitro” evaluation. In: Farmacia, 57(6), 703-710, 2009. (0.064)
 • Mircea Tamas, Carmen Pop, Ada Martian, Lucian Barbu-Tudoran: Morphological Research on Indigenous Sambucus Species Pollen. In: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (1), 65-69, 2009.
 • Marcel Parvu, Alina Elena Parvu, Constantin Craciun, Lucian Barbu-Tudoran, Mihai Puscas: Ultrastructure and Development of Anthracoidea Elynae Ustilospores. In: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (1), 41-44, 2009.
 • Laura Muresan, Elisabeth-Jeanne Popovici, Rodica Grecu, Lucian Barbu Tudoran: Studies on the synthesis of europium activated yttrium oxide by wet-chemical method: 1. Influence of precursor quality on phosphor photoluminescence properties. In: J. Alloys and Compounds, 471(1-2), 421-427, 2009. (1.510)
 • Manlio Tassieri, R.M.L. Evans, Lucian Barbu-Tudoran, G. Nasir Khan, John Trinick, Tom A. Waigh: Dynamics of Semiflexible Polymer Solutions in the Highly Entangled Regime. In: Phys. Rev. Lett. 101 (19), 2008. (7.180)
 • M. Parvu, A.E. Parvu, C. Craciun, L. Barbu-Tudoran, M. Tamas: Antifungal activities of Chelidonium majus extract on Botrytis cinerea in vitro and ultrastructural changes in its conidia. In: J. Phytopathol., 156, 550-552, 2008. (0.868)
 • L. Muresan, E.J. Popovici, A.R. Tomsa, L. Silaghi-Dumitrescu, L. Barbu-Tudoran, E. Indrea: Preparation by dip coating method and characterisation of WO3 thin films. In: J. Opt. Adv. Mat., 10(9), 2261-4, 2008. (0.577)
 • L. Barbu-Tudoran, Gh. Tomoaia, O. Horovitz, A. Mocanu, M. Tomoaia-Cotisel: Self-assembly characteristics of gold nanoparticles in the presence of arginine. In: J. Opt. Adv. Mat., 10(9), 2293-7, 2008. (0.577)
 • A.R. Tomsa, E.J. Popovici, A.I. Cadis, M. Stefan, L. Barbu-Tudoran, S. Astilean: Ultrasound-assisted synthesis of highly disperse zinc sulphide powders. In: J. Opt. Adv. Mat., 10(9), 2342-5, 2008. (0.577)
 • M. Tassieri, R.M.L. Evans, L. Barbu-Tudoran, J. Trinick, T.A. Waigh: The self-assembly, elasticity, and dynamics of cardiac thin filaments. In: Biophysical J., 94, 2170-2178, 2008. (4.683)
 • M. Bogdan, A. Nan, C.V.L. Pop, L. Barbu-Tudoran, I. Ardelean: Preparation and NMR characterization of polyethyl-2-cyanoacrylate nanocapsules. In: Appl. Mang. Reson., 34, 111-119, 2008. (0.748)
 • O. Pana, C.M. Teodorescu, O. Chauvet, C. Payen, D. Macovei, R. Turcu, M.L. Soran, N. Aldea, L. Barbu-Tudoran: Structure, morphology and magnetic properties of Fe–Au core-shell nanoparticles. In: Surface Science 601, 4352–4357, 2007. (1.731)
 • Cristina Stefanescu, Mircea Tamas, Lucian Barbu-Tudoran: Anatomical Studies on Scopolia carniolica Jacq. Vegetative Organs. In: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 34, 12-17, 2006.
 • Oster C.G., Kim N., Grode L., Barbu-Tudoran L., Schaper A.K., Kaufmann S.H., Kissel T.: Cationic microparticles consisting of poly(lactide-co-glycolide) and polyethylenimine as carriers systems for parental DNA vaccination. In: J Control Release, 18; 104(2): 359-77, 2005. (5.690)
 • Christine G. Oster, Matthias Wittmar, Florian Unger, Lucian Barbu-Tudoran, Andreas K. Schaper, Thomas Kissel: Design of Amine-Modified Graft Polyesters for Effective Gene Delivery Using DNA-Loaded Nanoparticles. In: Pharm. Res., Vol. 21, No. 6, pp. 927-931, 2004. (3.287)
 • Ulrich Westedt, Lucian Barbu-Tudoran, Andreas K. Schaper, Marc Kalinowski, Heiko Alfke, Thomas Kissel: Effects of different application parameters on penetration characteristics and arterial vessel wall integrity after local nanoparticle delivery using a porous balloon catheter. In: Europ. J. Pharm. Biopharm., 58, pp. 161-168, 2004. (3.344)
 • U. Westedt, L. Barbu-Tudoran, A.K. Schaper, M. Kalinowski, H. Alfke, T. Kissel: Deposition of Nanoparticles in the Arterial Vessel by Porous Balloon Catheters: Localization by Confocal Laser Scanning Microscopy and Transmission Electron Microscopy. In: AAPS PharmSci 4 (4), 41, 2002. (1.445) European Journal of Pharmaceutics & Biopharmaceutics
 • Best Paper Award for 2004 Ulrich Westedt, Lucian Barbu-Tudoran, Andreas K. Schaper, Marc Kalinowski, Heiko Alfke and Thomas Kissel: Effects of different application parameters on penetration characteristics and arterial vessel wall integrity after local nanoparticle delivery using a porous balloon catheter (EJPB 58/1, July 2004). Presented at the 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Geneva, Switzerland, 27 March 2006
 • Nicoleta G. Hădărugă, Daniel I. Hădărugă, Paulina Vlăzan, Lucian Barbu-Tudoran: New liposomes containing cobalt ferritenanoparticles: synthesis and characterization. In: J. of Agroalimentary Proc. And Techn., 17(1), 1-6, 2011.
 • M. Pârvu, L. Barbu-Tudoran, Oana Roşca-Casian, L. Vlase, S. Tripon: Ultrastructural changes in Fusarium oxysporum f. sp. tulipae hyphae treated in vitro with Allium fistulosum plant extract. In: Annals of RSCB, XV (2), 65-72, 2010.
 • T. Petreus, Carmen Elena Cotrutz, A. Neamtu, Ana-Maria Oprea, L. Barbu-Tudoran, Mihaela Zlei, Ancuta Goriuc, D. Peptanariu: Anti-tumor potential of some new synthetized dihydroxamic compounds. In: Annals of RSCB, XV (2), 368-372, 2010.
 • Ecaterina Bica, Laura Muresan, Lucian Barbu-Tudoran, Emil Indrea, Ionel Popescu, Elisabeth-Jeanne Popovici: Studies on WO3 thin films prepared by dip-coating method. In: Studia UBB Chemia, LIV, 3, 14-22, 2009.
 • Adrian Cadis, Adrian Tomsa, Ecaterina Bica, Lucian Barbu-Tudoran, Luminita Silaghi-Dumitrescu, Elisabeth-Jeanne Popovici: Preparation and characterization of manganese doped zinc sulphide nanocrystalline powders with luminescent properties. In: Studia UBB Chemia, LIV, 3, 23-29, 2009.
 • Petrescu, I., Barbu-Tudoran, L., Bokor, A.: Importanţa alegerii ariei de analiză SEM-EDX de pe suprafaţa unei probe cu pigment, în vederea determinării corecte a compoziţiei elementale a pigmenţilor de frescă. În: Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Cultural – vol. IX, p.46-52. Ed. TRINITAS, Iaşi, 2009. [ISBN 978-973-155-130-2].
 • Anca Peter, Monica Baia, Felicia Toderas, Mihaela Lazar, Lucian Barbu-Tudoran, Virginia Danciu: Photo-catalysts based on gold-titania composites. In: Studia UBB. Chemia, LIV, 3, 161-172, 2009.
 • Stela Pruneanu, Liliana Olenic, Lucian Barbu-Tudoran, Irina Kacso, Said A Farha Al-Said, Reda Hassanien, Andrew Houlton, Benjamin R Horrocks: Preparation of 1D nanostructures using biomolecules. In: Processes in Isotopes and Molecules – Journal of Physics: Conference Series, 182, 012014, 2009.
 • Ioan Petrescu, Alexandru Bokor, Oana Gui, Lucian Barbu-Tudoran: Identificarea, caracterizarea si individualizarea unor pigmenti de fresca prin metoda microspectrofotometrica de reflexie. In: EcoTerra, VI, 21, 10-11, 2009.
 • D. Cachita-Cosma, V. Turcus, A. Petrus-Vancea, L. Barbu-Tudoran, C. Craciun: Drosera rotundifolia vitroculture associated with a saprophyte fungus. In: Studia Univ. V. Goldis Life Sci. Ser., 18, 103-105, 2008.
 • V. Turcus, D. Cachita-Cosma, C. Craciun, I. Stanescu, L. Barbu-Tudoran: The secretory hairs present on the Drosera rotundifolia leaves, light microscopy and SEM aspects. In: Studia Univ. V. Goldis Life Sci. Ser., 18, 107-110, 2008.
 • H.D. White, Eva Forgacs, L. Barbu-Tudoran, and J. Trinick: Using Pre-Steady State Enzyme Kinetics and Electron Microscopy to Study How Myosin V Moves. In: Analele SNBC, XIII, 13-18, 2008.
 • D. Cadar, C. Craciun, A. Csagola, C. Mihali, L. Barbu-Tudoran, Marina Spinu, L. Kobolkuti, V. Miclaus, T. Tuboly: Studiu electronomicroscopic al infectiei cu circovirusul porcin tip 2 (PCV2). In: Analele SNBC, XIII, 171-177, 2008.
 • Cosmin Farcau, Adrian Kuttesch, Traian Petrisor, Lucian Barbu-Tudoran, Constantin Craciun, and Simion Astilean: Interplay between photonic and plasmonic modes in optical properties of silver-coated two dimensional colloidal crystals. In: Proc. of SPIE Vol. 6785, 678518, 2007.
 • G.C. Corneanu, C. Craciun, M. Corneanu, C. Layau, I. Grozescu, I. Silosi, S. Rogoz, G.C. Prodan, L. Barbu-Tudoran, C. Mihali, I. Stefanescu, L.M. Corneanu: The TiO2-Pt nanoparticles implication in the immune response and their interaction with the animal cell. In: Prog. in Nanosc. and Nanotechn., vol. 11, pp. 183-192, Ed. Acad. Rom., Bucuresti, 2007.
 • L. Barbu-Tudoran, V. Miclauş, C. Crăciun: Contributii privind structura histologica a corpusculului de glicogen la puiul de gaina. In: Analele SNBC, XI, 202-214, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.
 • Dorina Cachiţă-Cosma, Daniela Beleş, L. Barbu-Tudoran: Studiu privind aspectul epidermei frunzelor de Pistia stratiotes L., normale sau provenite din vitrocultura, examinata la microscopul electronic cu baleiaj. In: Analele SNBC, XI, 462-472, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.
 • Agnes Nagy, V. Cozma, L. Barbu-Tudoran: Morphologic study of dog flea species by scanning electron microscopy. In: Bul. USAMV Vet. Med., 63(1-2), 2006.
 • Gy. Feszt, C. Crăciun, L. Barbu-Tudoran: Studii de microscopie electronica si analiza numerica asupra unor viroze la cactusi din Gradina Botanica Cluj-Napoca. In: Analele SNBC, XI, 538-553, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.
 • L. Barbu-Tudoran: Corpusculul de glicogen la pasari. II. Functii. In: Scripta Ornitologica Romaniae, Vol. 1, Nr. 2, pp. 64-75, 2005.
 • L. Barbu-Tudoran: Corpusculul de glicogen la pasari. I. Structura si ultrastructura. In: Scripta Ornitologica Romaniae, Vol. 1, Nr. 1, pp. 88-99, 2004.
 • L. Barbu-Tudoran, C. Craciun: Studii ultrastructurale comparative ale celulelor depozitare de glicogen la moluste, reptile si pasari. In: Analele SNBC, IX(2), 17-30, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.
 • L. Barbu-Tudoran, C. Craciun, A. David, R. Silasi-Mansat: Aspecte ultrastructurale ale corpusculului de glicogen la specii de pasari cu regim trofic diferit. In: Analele SNBC, IX (2), 31-50, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.
 • C. Craciun, A.I. Olteanu, A.C. Miu, R. Silasi-Mansat, L. Barbu-Tudoran, A. Dărău: Studii structurale si ultrastructurale privind efectul intoxicatiei cu aluminiu la nivelul ficatului de sobolan. In: Analele SNBC, IX (1), 87-108, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.
 • Camelia Ciobanu, C. Craciun, A. Ardelean, M.A. Rusu, C. Puica, Ioana Roman, L. Barbu-Tudoran, M. Tamas, R. Silasi: Investigatii structural-functionale privind efectele extractului hidroalcoolic de Chelidonium majus asupra ficatului si rinichiului sobolanilor intoxicati cu CCl4. In: Analele SNBC, VIII, 104-130, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003.
 • Camelia Ciobanu, A. Ardelean, M.A. Rusu, C. Craciun, C. Puica, R. Silasi, Ioana Roman, L. Barbu-Tudoran, M. Tamas: Cercetari histologice, histoenzimatice si electronomicroscopice privind influenta unui extract bioactiv de Berberis vulgaris asupra ficatului si rinichiului sobolanilor intoxicati cu CCl4. In: Analele SNBC, VIII, 131-158, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003.
 • Simina Dreve, E. Indrea, I. Bratu, Margareta Bako, Gh. Mihailescu, Liliana Olenic, Stela Pruneanu, V. Znamirovsky, L. Barbu-Tudoran: Template-based preparation of nanostructured polyvinil formaldehyde thin-film. In: Studia Universitatis "Babes-Bolyai" Phys., Special Issue, 1, 381-384, 2003.
 • C. Crăciun, Corina Roşioru, N. Dragoş, Ana Nicoară, G. Ardelean, L. Barbu-Tudoran: Efectele biochimice şi ultrastructurale ale intoxicaţiei cu microcistine asupra ficatului perfuzat de şobolan. In: Analele SNBC, VII(1), 241-263, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.
 • C. Craciun, V. Miclaus, N. Dragos, Corina Rosioru, Ana Nicoara, A. Ardelean, Veronica Craciun, L. Barbu-Tudoran: Structural and ultrastructural changes in the mouse kidney poisoned with cyanobacterial toxins. In: Current Problems in Cellular and Molecular Biology, vol. VI, chap. IV, pp. 271-284, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001.
 • C. Craciun, V. Miclaus, N. Dragos, Corina Rosioru, Ana Nicoara, A. Ardelean, Veronica Craciun, L. Barbu-Tudoran: The evolution of intoxication with cyanobacterial toxins at the mouse hepatocytes level. In: Current Problems in Cellular and Molecular Biology, vol. VI, chap. IV, pp. 255-270, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001.
 • C. Craciun, A. Ardelean, Veronica Craciun, V. Miclaus, L. Barbu-Tudoran: Structural and ultrastructural modifications induced by simultaneous treatments with dermocorticoids and Propranolol in the adrenal glands. In: Current Problems in Cellular and Molecular Biology, vol. V, chap. III, pp. 225-245, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2000.
 • Corina Rosioru, C. Craciun, Carmen Ilea, Camelia Cismasu, Veronica Craciun, A. Ardelean, L. Barbu-Tudoran: The avian glycogen body. In: Current Problems in Cellular and Molecular Biology, A. Ardelean and C. Craciun eds, vol. IV, 62-87, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1999.