Nume: BODALE Horatiu Mihai

Tema: Tema de cercetare domeniul istorie - Aria tematică : CENTRU-PERIFERIE, CENTRALISM, REGIONALISM ŞI/SAU SUBSIDIARITATE? POLITICA HABSBURGILOR ÎN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA 1850-1867

Partener: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Proiect: The Idea of Nation and the Loyalty towards the House of Habsburg in the case of the Romanians from Transylvania and the Italians from the Lombard – Venetian Kingdom in 1850-1866

Date de contact:
horatiumus@yahoo.com

Profil

Domeniul ocupaţional: Cercetare ştiinţifică - istorie

Experienţa profesională

Februarie 2007 - prezent

Funcţia sau postul ocupat: Muzeograf
Activităţi şi responsabilităţi principale: Cercetarea ştiinţifică şi conservarea şi protejarea patrimoniului naţional cultural
Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cercetare, documentare si exploatare – protejare a patrimoniului cultural

Octombrie 2002 – decembrie 2006

Funcţia sau postul ocupat: Doctorand cu frecvenţă
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activitate de cercetare pe tematica doctoratului; seminarii la disciplina Istoria Modernă a României Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filozofie, secţia Istorie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Activităţi didactice şi de cercetare

Septembrie 2000 –septembrie 2002

Funcţia sau postul ocupat: Director, profesor de istorie
Activităţi şi responsabilităţi principale: Responsabilitati manageriale, predarea istoriei si culturii civice
Numele şi adresa angajatorului: Scoala Generala Ghinda Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Management educational şi activităţi didactico-pedagogice

Educaţie şi formare

2002-2006

Calificarea / diploma obţinută: Doctor
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Istorie culturala, Istoria elitelor, Istorie universitara, Istoria relatiilor româno-italiene
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie

2000-2001

Calificarea / diploma obţinută: Studii Aprofundate
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Istorie modernă comparată
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie

Alte aptitudini si competente

 • cunostinte avansate de limba engleza si italiana
 • Capacitatea de lucru în echipă – ca rezultat al activităţii în cadrul diverselor echipe de cercetare
 • Relaţii cu publicul – experienţă dobândită ca urmare a activităţii didactice şi ca muzeograf
 • Membru fondator al Fundaţiei culturale „Nosa”Bistriţa;
 • Membru în colectivul de redacţie al Revistei Bistriţei (2007- ), publicaţie de studii istorice a Complexului Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud;
 • Membru în colectivul de redacţie al Acta Musei Napocensis. Historia (2010- ) , anuar al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca;

The Idea of Nation and the Loyalty towards the House of Habsburg in the case of the Romanians from Transylvania and the Italians from the Lombard – Venetian Kingdom in 1850-1866

The nationalist ideology was elaborated prior to the 19th century, there existing numerous theories connected to the idea of nation. During that time, the nation became the subject of some analysis and reflections being used as argument in the service of a specific type of power.

In the case of the Romanians from Transylvania in the 19th century, the idea of nation became stronger due to the Latinist trend and the principle of the building of a nation through education, promoted by the Transylvanian School, also combining the values of the German model of a spiritual nation, the French model of a social nation or the Italian European one. In the context of the need for coagulation of a peripheric nation, inside Austria, the promoters of the idea of nation among the Romanians from Transylvania highlighted the obvious issue of majority. Forming the majority of the population in Transylvania, the Romanian speakers felt entitled to have a good education, cultural manifestations and political rights at least equal to the ones of the other Transylvanian nations.

Being another nation from the periphery of the Habsburg Empire, the Italians from the Lombard – Venetian Kingdom were in the situation of self-defining in comparison with the Italians from the other regions of the Italic Peninsula, but also of building a relation with the Austrian Monarchy at the level of collective mentality.

Publicatii

Volume coordonate la edituri recunoscute şi de prestigiu din ţară

 • Centru şi periferie, editori: Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale, Cluj-Napoca, 2004, Ed. Accent, 370 p

Studii în reviste de specialitate de prestigiu (articole ISI, ERIH, BDI)

 • Romanien Greek-Catholic Students în Rome between 1895-1898, în „Transylvanian Review”, XIII, nr.1, Cluj-Napoca, 2004, p.52-58.
 • Armata română în Budapesta(1919-1920). Administraţia militară română şi percepţia societăţii maghiare, în “Studia Univeritas Babeş-Bolyai Historia”, XLIX, 1, 2004, p.101-123.
 • Intelectuali români în Italia 1860-1918, în „Acta Musei Napocensis”, Historia, 41-44, II, Cluj-Napoca, 2007, p. 145-160.
 • Romani din Tara Romanesca si Moldova in Italia, în „Revista Bistriţei”, XXI/2, Bistriţa, 2007, p.109-114.
 • Ideologia politică paşoptistă şi Risorgimento-ul Italian, în “Acta Musei Napocensis”, 45-46 / II, 2008-2009, Cluj-Napoca, p. 77-90;
 • Aspecte privind activitatea AGRU-lui şi ASTRU-lui în perioada 1946-1948 (coautor) , în “Studia theologica”, VII, 3/2009, Cluj-Napoca, p. 115-120
 • The Romanians, the Italians and the National Ideal, în “Acta Musei Napocensis”, 47/II, 2010, Cluj-Napoca, p. 157-163

Studii în cărţi apărute la edituri internaţionale

 • I Romeni ai Collegi romani, Greco e di Propaganda, în volumul colectiv: I Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di storia ecclesiastica, volum îngrijit de Ioan Cârja, Bucureşti-Roma, 2004, Ed. Scriptorium, p.189-193

Studii în cărţi apărute la edituri interne cu recunoaştere ştiinţifică

 • Interferenţele româno-italiene, un impuls pentru formarea intelectualităţii româneşti moderne, în volumul colectiv: Tradiţie şi modernizare în societatea transilvăneană 1850-1918, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2003, p.217-236.
 • Legiunea Română din Italia(1917-1919) , în volumul colectiv: Centru şi periferie, coordonatori: Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale, Cluj-Napoca, 2004, Ed. Accent, p. 308-324
 • Români transilvăneni, studenţi la Colegiul Grec Sf. Athanasie din Roma 1853-1897, în volumul colectiv: Biserică şi comunitate în Banat şi Transilvania I, volum îngrijit de Ion Pârvu, Timişoara, 2007, Ed. Marineasa, p. 48-71.
 • Fonduri şi fundaţii româneşti din Transilvania, susţinătoare în a doua jumătate a sec. XIX şi începutul secolului XX a fenomenului de „peregrinatio academica”, în volumul colectiv: Relaţia rural-urban: Ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, coordonatori Iosif Marin Balog, Rudolf Graf şi Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, 2010, Ed. Presa Universitară Clujeană, p. 407- 417