Nume: CHIRICA Valentin Codrin

Tema: Comunităţi umane şi creaţia lor materială şi spirituală în preistoria şi protoistoria spaţiului carpato-nistrean

Partener: Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, Iaşi

Proiect: ARTA MOBILIARA A PALEOLITICULUI SUPERIOR IN EUROPA OCCIDENTALA SI MERIDIONALA Origini, repertoriu si simbolistica magico-religioasa

Date de contact: codrinchirica@hotmail.com

Curriculum Vitae

Experienta profesionala

 • August 2005-prezent Consilier principal - Guvernul Federal Canadian, Administratia Centrala, Ottawa, Ontario, Canada
 • Ianuarie 2001- Iunie 2005 Profesor si cercetator stiintific – Chargé de cours si assistant à la recherche coordinateur Université du Québec à Montréal, Montreal, Québec, Canada
 • Septembrie 1996 – Septembrie 2004 Asistent universitar si cercetator stiintific Universitatea “Al. I. Cuza", Iasi, Romania

Educaţie şi formare

 • Octombrie 2006 Doctor în Istorie, mentiunea cum laudae, coord. prof. univ. dr. Vasile Cristian Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi
 • Septembrie 1996 – Iunie 1997
  • Master în istorie Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi
  • Licenţiat în istorie-arheologie. Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi

Informaţii suplimentare

 • Stagii de cercetare in Republica Moldova, Ungaria, Franta, Belgia, Italia, Spania, Canada, Mexic, Japonia, Egipt, Israel, Iordania
 • Membru titular al Academiei Romano-Americane de Arte si Stiinte
 • Membru UISPP si EAA - European Association of Archaeologists

ARTA MOBILIARA A PALEOLITICULUI SUPERIOR IN EUROPA OCCIDENTALA SI MERIDIONALA Origini, repertoriu si simbolistica magico-religioasa

Tema propusă de noi necesită un studiu serios şi de anvergura a vastei cantitati de obiecte de arta mobiliara descoperite pe un areal geografic intins, care cuprinde Franta, Belgia, Spania si Italia. Obiectivele proiectului sunt urmatoarele: 1) prezentare istoriografică a subiectului; 2) repertorierea descoperirilor, conform unui algoritm ştiinţific prestabilit. Avem in vedere elaborarea unei taxonomii a artefactelor, bazate pe culturi (Uluzian, Chatelperronean, Aurignacian, Perigordian (Gravettian occidental), Solutrean, Badegulian, Epigravettian, Magdalenian), suport (fildes, os, materii litice, corn, lut), tipologie (statuete, contururi decupate, plachete si galete, obiecte de podoaba, obiecte utilitare), stil (cele patru stiluri ale lui A. Leroi-Gourhan, actualizate cu contributiile lui J. Kozlowski, G. Bosinski, M. Lorblanchet si H. Delporte) si areal geografic. Repertorierea descoperirilor se va concretiza intr-o baza de date cu arhitectura deschisa, care va putea fi adusa la zi in viitor, pe masura ce noi obiecte sunt descoperite; 3) cartografierea tuturor descoperirilor va permite vizualizarea la scara geografica a intinderii culturilor si stilurilor analizate; 4) prin analiza fenomenului vom urmari identificarea conexiunilor si convergentelor dintre artefactele de referinta si obiecte sau reprezentari similare din spatiul carpato-nistrean sau din Europa Centrala si rasariteana in sens larg; 5) Sintetizarea observaţiilor noastre are la bază cercetarea interdisciplinară, care va aborda atat elemente de ordin geocronologic, statigrafic, tipologic si cultural, cat si de natura semiotica, estetica si de simbolistica magico-religioasa. Arta paleoliticului poate fi astfel situata intr-un context de ceremonii cu practici magico-religioase diverse, servind obiective diverse: magie de vanatoare, fecunditate, samanism sau ceremonii de initiere.

Metodele de cercetare sunt urmatoarele: cercetari de teren (investigatii in biblioteci si muzee), stagii de documentare, consultare literatura de specialitate, crearea de modele de analiza si interpretare.

UPPER PALAEOLITHIC PORTABLE ART IN WESTERN AND SOUTHERN EUROPE Origins, Inventory and magic and religious symbolism

The subject proposed by us requires serious study of the vast amount of portable art objects found in a large geographical area, including France, Belgium, Spain and Italy. The objectives of the project are the following: 1) historiographical overview of the subject; 2) repertorying the findings, according to a scientifically predetermined algorithm. We are considering developing a taxonomy of artifacts, based on cultures (Uluzian, Chatelperronean, Aurignacian, Perigordian (western Gravettian), Solutrean, Badegulian, Epigravettian, Magdalenian), based on the support (ivory, bone, lithic materials, horn, clay), typology (statues, cut shapes, plates and buckets, ornamental objects, utility objects), style (four styles of A. Leroi-Gourhan, updated with the contributions of J. Kozlowski, G. Bosinski, M. and H. Delporte Lorblanchet) and geographical area; 3) mapping all discoveries will allow to view the geographic scale of the breadth of cultures and styles analyzed; 4) through analysis we will try to identify connections and convergences of the artifacts examined and objects and / or similar representations of the Carpathian-Dniester area or Central and Eastern Europe in a broad sense; 5) the synthesis of our observations will be based on interdisciplinary research that will address both elements related to geochronology, statigrafy, typology, and culture, and elements related to semiotics, aesthetics and symbolism of magic and religion. The paleolithic art can be situated in a context of religious ceremonies in various magical practices, serving various objectives - hunting magic, fertility, shamanism or initiation ceremonies.

The research methods are the following: field trips (Libraries, Museums), research stages, reading of the literature, development of analysis and interpretation models.

Listă de publicaţii selectiva

 • 1. Codrin-Valentin Chirica, 1996. Arta si religia paleoliticului superior in Europa Centrala si Rasariteana. Aspecte istoriografice si arheologice, Biblioteca Archaeologica Iassiensis, VI, Iasi, 188 p.
 • 2. Codrin-Valentin Chirica, Palaeolithic Art in South-Eastern Europe, in XIII International Congress of Praehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia, 8/14 September 1996, Coll. XVI, Universality and regionality in prehistoric Art, Ed. A.B.A.C.O., Forli, 1996, p. 117-126.
 • 3. Codrin Chirica, Manifestations magico-religieuses dans le Paléolithique supérieur de l’Europe centrale et de l’Est, in XIV Congrès de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Liège, 2-8 septembre 2001, Section 8, Art du Paléolithique supérieur et du Mésolithique, Pré-Actes, 2001, p. 214.
 • 4. C.-V. Chirica, Les significations artistiques et religieuses des certaines découvertes paléolithiques de l’espace carpato-dniestréen, in M. Otte (éd.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, ERAUL 106, Liège, 2004, p. 177-186.
 • 5. Chirica, C. V., Sociétés, Art et Spiritualité, in I. Borziac, V., Chirica, M.- C. Valeanu, Culture et sociétés pendant le Paléolithique supérieur à travers l'espace carpato-dniestréen, PIM, Iasi, 2006, p. 397-422.