Nume: PACKUCS Willcocks Maria

Tema: Creştinătate şi Islam

Partener: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Proiect: Christian merchants of the Ottoman Empire: “Greeks” in seventeenth century Transylvania

Date de contact
mpakucs@yahoo.com

Profil

Descarca CV si Lista lucrari publicate PACKUCS Willcocks Maria

Christian merchants of the Ottoman Empire: “Greeks” in seventeenth century Transylvania

This research project will examine the economic presence of the Christian merchants of the Ottoman Empire involved in the oriental trade of Transylvania in the seventeenth century. It continues to some extent the investigation I undertook for my doctoral dissertation but it draws upon a larger variety of sources and will allow for a large perspective of the merchant networks of non-Muslim Ottoman traders in the Balkans and Central Europe. I shall rely primarily on the archival fund in Sibiu (Hermannstadt, Nagyszeben) containing the customs accounts from the seventeenth century (1614-1622, 1672-1692).

Main publications

Books:

  • Sibiu-Hermannstadt. Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania. Series Städteforschung. A. Darstellungen, no. 73. Köln: Böhlau Verlag, 2007. ISBN 978-3-412-12306-2

Articles:

  • ”Negoț și negustori în comerțul oriental al Transilvaniei în secolul al XVI-lea. Câteva observații privind negustorii ”greci”” (Trade and merchants in Transylvania’s oriental trade in the sixteenth century. Some remarks concerning the ”Greek” merchants) in Negustorimea în Țările Române între societas mercatorum și individualitatea mercantilă în secolele XVI-XVIII, ed. Cristian Luca, Galați, Galați University Press, 2009, p. 13-31.
  • “Sărbătoare în oraş. Festivaluri urbane în Sibiul veacului al XVI-lea” (Urban festivals in sixteenth century Sibiu)”, Spectacolul public, ed. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Mária Pakucs Willcocks, 15-42. Bucharest: Institutul Cultural Român, 2007.
  • Making a Profit in Sibiu in the Sixteenth Century: Oriental Goods, Commercial Capitals and Betrayed Friendships”, Historical Yearbook, III (2006): 99-110.
  • “Negustori şi practici comerciale în relaţiile de schimb dintre Sibiu şi Ţara Românească în secolele XIV-XVI. Între istoria economică şi socială” (Merchants and commercial practices in the trade relations between Sibiu and Wallachia in the fourteenth-sixteenth centuries) Revista de Istorie Socială, VIII-IX (2004-2005): 42-68.