Nume: POPESCU Anca Diana

Tema: Structuri de putere reflectate în cultura materială şi în izvoarele aferente

Partener: Academia Română, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti

Proiect: Simboluri ale statutului social în mileniile III-II a.Chr.: obiectele de argint din sud-estul Europei şi Anatolia

Date de contact
ancadiana_popescu@yahoo.com

Domenii de interes:

Epoca bronzului în Europa Centrală şi de Sud-Est:

  • structuri de locuire şi practici funerare în epoca bronzului;
  • circulaţia, depunerea şi funcţia obiectelor de metal din epoca bronzului.

Simboluri ale statutului social în mileniile III-II a.Chr.: obiectele de argint din sud-estul Europei şi Anatolia

Scopul proiectului este de a pune în evidenţă amploarea circulaţiei argintului ca metal şi a produselor din argint în mileniile III-II a.Chr., circulaţia unor piese de argint al căror rol de însemne de prestigiu era astfel perceput pe un spaţiu larg, posibilitatea existenţei unor reţele de comunicaţii interregionale, condiţiile de depunere a diferitelor tipuri de obiecte din argint, importanţa individului sau a anumitor indivizi în cadrul unei comunităţi.

Symbols of social status during the third and second millenia BC: silver artefacts in South-East Europe and Anatolia.

The current project comprises an investigation of the circulation of silver as a metal but also of silver items during the 3rd and 2nd millennia BC, the existence of inter-regional communication networks, the conditions for the deposition of various types of silver items. A particular interest will be paid to the examination of the social status of individuals buried with silver items.

Lista articole

  • Bone accessory of a Bronze Age necklace, Dacia N.S., 43-44, 1999-2001 (2003), p. 17-30.
  • Beyond typology: metal axes and their potential, Dacia N.S. 50, 2006, p. 431-450.
  • Rivalries and conflicts in the Bronze Age: two contemporary communities in the same space, Dacia N.S. 52, 2008, p. 5-22 (co-autor R. Băjenaru).
  • Mortuary practices at Costişa (Neamţ County) , Dacia N.S. 52, 2008, p. 23-47 (co-autor R. Băjenaru).
  • Deliberate pottery destruction during the Bronze Age – a case study, in N. Bolohan, F. Măţău, F. A. Tencariu (eds.), Signa Praehistorica. Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno, Iaşi, 2010, p. 213-227.
  • Silver artefacts of the third and second millennia BC at the Lower and Middle Danube, Transylvanian Review 19/5, 2010, p. 163-182.