Nume: STAN Ana Maria

Tema: Tema de cercetare domeniul studii literare - Aria tematică : MOŞTENIRE CULTURALĂ, EXPERIENŢE REGIONALE ŞI CONTEXT EUROPEAN ÎN EVOLUŢIA IDEILOR LITERARE ROMÂNEŞTI

Partener: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Proiect: Între modernitatea literar-estetică şi modernizarea socio-politică. Privire cronologică asupra avangardei româneşti 1909-1949

Date de contact:
ana.stan@ubbcluj.ro


Descarca CV STAN Ana Maria

Între modernitatea literar-estetică şi modernizarea socio-politică. Privire cronologică asupra avangardei româneşti 1909-1949

Lucrarea noastră ,,Între modernitatea literar-estetică şi modernizarea socio-politică. Privire cronologică asupra avangardei româneşti 1909-1949’’ şi-a ales ca temă de cercetare avangarda românească - curent artistic şi literar care ilustrează, prin toate formele sale de manifestare, conceptul de modernitate estetică, fiind în acelaşi timp inevitabil legat de procesul de modernizare socială, instituţională, tehnologică şi chiar politică. Prin integrarea sa într-o ambianţă care depăşeşte cadrul strict naţional şi regional, avangarda oferă posibilitatea unei analize comparative nuanţate, care permite sesizarea modului şi tipologiilor de circulaţie a ideilor, precum şi a sincronizărilor şi/sau a decalajelor de dezvoltare faţă de alte spaţii de civilizaţie europeană.

Ne propunem în mod deliberat o abordare cronologică a temei de cercetare, dintr-o perspectivă clasică: aceea a inventarierii unor activităţi şi opere literar-artistice – în speţă cele ale avangardei -, alături de alte fapte de civilizaţie (socio-culturale, instituţionale, legislative), dar şi de concepte ideologice, politice şi culturale. Stabilirea succesiunii dintre toate aceste evenimente poate permite, prin (re)contextualizare, o nouă interpretare a literaturii şi a impactului său în epocă.

Cronologia noastră va privi în mod nemijlocit existenţa şi diferitele forme de exprimare ale avangardei din România – în plan poetic, al manifestelor programatice, al presei, etc. – integrându-le în contextul mai larg al instituţiilor culturale şi sociale din epocă, a legislaţiei, a evenimentelor politice cu impact asupra evoluţiei acestui curent literar şi artistic. Intenţionăm să trecem dincolo de palierul naţional, mergând în cercuri concentrice dinspre cadrul de referinţă local spre cel regional (adică central-european) şi chiar european. Un al doilea mare palier al cercetării noastre va analiza activitatea în plan public a scriitorilor avangardişti şi (ne)implicarea lor în dezbaterile socio-politice ale epocii, cu accent pe acelea care vizează modernizarea României.

Diseminarea cercetării trebuie să se facă primordial sub forma unei baze de date, accesibile online şi elaborate deopotrivă într-o limbă de circulaţie internaţională şi în limba română.

Domenii de cercetare de interes / articole publicate

Lista de publicatii si articole STAN Ana Maria