Relatii, sisteme si raporturi politice in cadru international: de la George Sofronie la epoca globalizarii

Partener Principal - Partener 1 Academia Romana - Filiala Cluj a Academiei Romane, Institutul de Istorie George Baritiu, Cluj-Napoca


George Sofronie s-a remarcat în istoria dreptului românesc şi internaţional şi prin prima monografie juridică a Societăţii Naţiunilor, dar şi prin primul tratat de drept internaţional public din România. Stu-diul instituţiilor internaţionale, al diplomaţiei, al geografiei politice a lumii, a dreptului internaţional pu-blic, reprezintă un domeniu premergător analizei relaţiilor internaţionale. Depăşirea frontierelor specifi-ce disciplinei dreptului, preocuparea autorului spre înţelegerea şi aplicarea conceptelor relaţiilor inter-naţionale ale perioadei interbelice, sugestiile pe care le-a făcut prin scrierile sale din anii de după 1945 privind pacea durabilă îl recomandă ca un formator de şcoală în relaţiile internaţionale la Cluj şi în România.Interesul său pentru pacea durabilă a lumii şi mai ales a Europei interbelice, demersurile sale pentru conceptele de naţiune, naţionalităţi, frontieră, securitate colectivă, gestiunea conflictelor face din George Sofronie un precursor remarcabil al dezbaterilor privind unitatea Europei după 1945.

Astăzi, sistemul internaţional se află într-un plin proces de restructrurare. Vechile dogme şi teorii privind evoluţia relaţiilor internaţionale sunt puse sub semnul îndoielii. Principiile lor nu par sa mai răs-pundă actualei lumi. Se redescoperă sisteme ce fuseseră propuse de gânditori ce au fost lăsaţi într-un plan secund. George Sofronie a definit concepte şi a descris sistemul relaţiilor internaţionale inter-belice şi belice. Acum şcoala românească a relaţiilor internaţionale poate să continue demersul acestuia. Actualul sistem internaţional trebuie redefinit atât în concept, dar mai ales în funcţionalitatea sa.

Lista cercetatori in aceasta tema