Patrimoniul istoric şi artistic din România – Valori ale patrimoniului cultural european

Academia Română – Filiala Cluj a Academiei Române, Istitutul de Arheologie şi Istoria Artei – Academia Germană pentru protecţia monumentelor, Görlitz


România deţine un vast şi variat patrimoniu cultural care cuprinde vestigii arheologice, ansambluri şi monumente de arhitectură, opere de artă care datează din antichitate până în epoca modernă, fiind caracterizate printr-o remarcabilă originalitate, înscriindu-se în curentele istorice şi artistice europene. Patrimoniul cultural din România, deşi are valoroase realizări, începe să fie abia acum cunoscut şi cercetat de lumea ştiinţifică internaţională, fiind redescoperit şi integrat în mod firesc valorilor care aparţin tezaurului artistic şi istoric european.

Cercetări recente care trebuie continuate şi aprofundate subliniază importanţa interferenţelor şi legăturile culturale din spaţiul românesc cu lumea europeană. Sunt deosebit de relevante şi calităţile patrimoniului istoric şi artistic românesc, care deţine unele performanţe care se disting în ansamblul tezaurului cultural.

Lista cercetatori in aceasta tema