Istoria Mării Negre

Institutul de Istorie Nicolae Iorga


Cercetările de istorie a Mării Negre au deja o vârstă venerabilă, lucrările de pionierat ale lui Nicolai Muzakevici 9i Mihail Volkov datând din primele decenii ale secolului al XIX-lea, dar meritul de a fi fixat individualitatea acestei mdri in istoriografia universald revine lui Gheoighe l. Brdtianu. De la publicarea contribuliilor sale domeniul s-a imbogaţit continuu prin publicarea de noi documente şi printr-o diversificare considerabilă a abordărilor şi metodelor de cercetare.

Propunând istoria Mării Negre ca temă de cercetare pentru proiectul de burse post-doctorale, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" a avut în vedere nu numai asigurarea continuităţii într-un domeniu de cercetare în care istoriografia românească are o lungitradiţie, dar şi necesitatea înnoirii discursului. Este o realitate faptul ce majoritatea contribuţiilor post-belice s-a concentrat pe istoria politică, mai exact a luptei pentru hegemonie între diferite puteri de-a lungul istoriei. Fără a respinge astfel de cercetări, în măsura în care pot contribui la aprofundarea cunoştinţelor, proiectul doreşte să încurajeze subiecte de istorie socială, istorie economică, istoria navigaţiei şi cartografiei, microistorie, istoria reprezentărilor (mai exact faptul că Marea Neagră este adeseori concepută ca un întreg - de ex. în pretenţiile suveranilor, dar în alte situaţii apare ca un ansamblu de mări separate - precum într-un portulan pisan de sec. XII, ca o înlănţuire de porturi, ca o reţea de drumuri comerciale ş.a.m.d.) dintr-un interval cronologic cuprins între secolele VII şi XX.

Vor fi încurajate proiectele care prin surse, tematică, metodologie vor putea contribui în chip substanţial la dezvoltarea cunoştinţelor in domeniu.


English

The Black Sea's historical researches are already old enough, the pioneer works of Nicolai Murzakevici and Mihail Volkov dating since the beginning of 19-th century, but Gheorghe I. Brătianu had the merit to be the first which figured out the Black Sea's individuality, in the frame of universal history. Since then the field was continuous enriched with new documents' editions and with a large amount of approaches and research's methods.

Proposing the Black Sea history as one of the major theme of the post doctoral project, "Nicolae Iorga" Institute of history aimed not only the continuity of a traditional Romanian historical field, but also the renewal's necessity of the approaches. It is a fact that the majority of contributions, after the Second World War, were focused on the political history, namely on the struggle for hegemony, all along history, between different powers. Our project doesn't reject this kind of researches, but wishes, mainly, to encourage the topics concerning social history, economic history, shipping and cartography history. It is also important to think to the history of concepts, considering that Black Sea was often seen as a whole, when it is the question of the sovereign pretensions. Some time, when we have to deal with geographical and commercial descriptions, the Black Sea is seen like a structure of different seas, as a harbors' succession (E.g. the Pisan harbors description from 12-th century). Other time, and we have in mind a long chronological period - from 7th to 20th century - the Black Sea was conceived like a net of commercial routes.

Considering all these possible approaches, "Nicolae Iorga" Institute of history will encourage the projects that, by the sources, methods and topics, can give a major contribution to the development of the knowledge in this field.

Lista cercetatori in aceasta tema