Migraţie, Identitate şi Cetăţenie


În cadrul Fondului Social European pentru România, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca va lansa un program postdoctoral pe tematica migraţiei, etnicităţii şi cetăţeniei. Programul este destinat sprijinirii cercetătorilor specializaţi pe tematica cercetărilor de migraţie şi cetăţenie. Proiectele de cercetare sau publicaţii pot să acopere o tematică vastă; cu toate acestea programul susţine în special tematici legate de identitate etnică şi cetăţenie. Încurajăm realizarea de proiecte de cercetare sau publicaţii referitoare la Europa de est. Acestea pot fi atât studii despre migranţi din estul Europei, cât şi studii despre migranţi care sosesc în estul Europei.

English

The programme is designed to support highly qualified researchers specialised in migration and citizenship studies. The research and publication proposals can cover a wide variety of subjects, however we encourage proposals dealing with issues such as ethnic identity and citizenship. Furthermore, the programme is mainly designed to support publications and research projects dealing with the Eastern Europe. These can be either studies on Eastern European migrants in the Western Europe, or migration and citizenship issues in the Eastern Europe.

Lista cercetatori in aceasta tema