Tema de cercetare domeniul bio-nano-ştiinţe

Aria tematică: INTERDISCIPLINARĂ


Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe al Universităţii Babeş-Bolyai urmăreşte deschiderea unei direcţii de cercetare interdisciplinară în care efortul de studiu şi conservare a patrimoniului cultural şi de artă este susţinut cu grad ridicat de complexitate şi competitivitate prin analize biologice, fizice şi chimice.

Dintre aceste analize, o importanţă deosebită o are identificarea bacteriilor – şi altor componente biologice - din filmele ce contaminează şi degradează diferite suprafeţe – hârtie, pânză, lemn, piatră, metal – ale unor obiecte din patrimoniul cultural. Analizele biologice vor include şi teste imunologice, ce pot contribui la găsirea unor soluţii neinvazive pentru îndepărtarea acestor “patogeni” ai operelor de artă. Artefactele arheologice vor fi: hârtie, aşa cum este regăsită în planuri vechi, litografii, stampe; mortare din ziduri de diferite epoci; fresce şi picturi pe suport de pânză; piatră profilată, piatră prelucratăşi piatră din statui/statuete; metal din obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare, monede, armament şi armuri, statui/statuete şi rame pentru vitralii; ceramică din vase, cahle, ţiglă şi obiecte ornamentale; artefacte de sticlă cum sunt obiectele de podoaba, obiecte de uz comun, vitralii si sticla pentru geamuri; obiecte de os si corn; resturi umane si animale din diferite epoci.

Metodele fizice şi chimice ca: Difracţia de raze X, Microscopia electronică de baleaj, Rezonanţa magnetică, Microspectroscopia IR si Raman, Cromatografia lichidă de înaltă performanţă (HPLC - High-performance liquid chromatography) şi Spectrometria de masă vor fi utilizate pentru caracterizarea morfologică şi structurală a artefactelor arheologice şi a operelor de artă în vederea evaluării gradului lor de degradare şi a furnizării de informaţii esenţiale pentru o activitate de restaurare si conservare de calitate. Acest program oferă tinerilor postdoctoranzi şansa de a-şi desfăşura activitatea într-un institut de cercetare dotat cu echipamente de ultima generaţie şi de a face parte dintr-o echipă cu adevărat interdisciplinară, într-un studiu la graniţa dintre ştiinţele umaniste şi cele ale naturii.

Lista cercetatori in aceasta tema