Religii, istorie şi societate în Europa şi Asia


Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române derulează, în perioada 2010-2012, programul de burse post-doctorale „Mircea Eliade”, cu tema-cadru „Religii, istorie şi societate în Europa şi Asia”. Pornind de la direcţiile de cercetare ale Institutului – „Religii indiene şi iraniene”, „Istoria comparată a monoteismelor”, „Religie şi modernitate” – programul vizează proiecte care studiază fenomenul religios din perspective metodologice multiple. Candidaţii pot depune proiecte de cercetare consacrate tradiţiilor şi problematicilor religioase menţionate, precum şi altora care se înscriu în istoria generală şi comparată a religiilor Europei şi Asiei. Vor fi luate în considerare proiectele care federează tradiţii academice ale autonomiei istoriei religiilor şi corespund în egală măsură intereselor de cercetare locale, europene şi internaţionale, fiind capabile să intre într-un parteneriat eficient în ansamblul global al disciplinei.

Lista cercetatori in aceasta tema