Tema de cercetare domeniul istorie

Aria tematică : CENTRU-PERIFERIE, CENTRALISM, REGIONALISM ŞI/SAU SUBSIDIARITATE? POLITICA HABSBURGILOR ÎN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA 1850-1867


Tema de cercetare abordează, la nivel de analiză interdisciplinară evoluţia politică, economică socialculturală a Transilvaniei ca provincie a Imperiului Habsburgic pe o perioadă de timp definită.

Unul dintre interesele fundamentale ale politicii habsburgice în Transilvania a fost dezvoltarea economică şi socială a zonei, prin punerea în aplicare a numeroase programe reformiste. Necesităţile transilvănene în acest sens au fost sesizate corect de către actorii centrali şi locali, care au acţionat în acest sens, desigur in cadrul condiţionărilor specifice existente la nivelul Transilvaniei. Scopul proiectului de faţă este cercetarea pe mai multe niveluri şi segmente a evoluţiilor ce au avut loc in perioada de timp studiată, cercetare care se bazează mai ales pe documentaţia inedită, prezentă în arhivele româneşti şi straine.

O altă intenţie a acestor cercetări este oferirea unei viziuni de ansamblu care să surprindă continuităţile şi discontinuităţile politicii habsburgice faţă de Transilvania, într-o perioadă istorică în care aceasta era racordată la circuitul economic, social şi cultural al Europei Centrale. Proiectul nostru va oferi un răspuns şi o definire a tipului de politici promovate la adresa unor provincii considerate periferice. Se va încerca oferirea unei explicaţii istorice la întrebarea dacă a fost sau nu o relaţie de tip centru-periferie sau a fost vorba de un alt tip de politică regională.

Lista cercetatori in aceasta tema