Cultura şi istoria germanilor din România

Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Istorie George Bariţiu, Cluj-Napoca – Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa an der Universität Oldenburg, Oldenburg


Institutul Federal pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Europa Răsăriteană, de pe lângă Universitatea din Oldenburg, Germania acordă împreună cu Academia Română, în cadrul proiectului european Ştiinţele social-umaniste în contextul globalizării: evoluţia şi implementarea studiilor şi cercetărilor post-doctorale, ID 61104, bursa Samuel von Brukenthal destinată studiilor şi cercetărilor post-doctorale privind cultura şi istoria germanilor în România.

Bursa post-doctorală enunţată are menirea de a stimula şi de a sprijini cercetări în domeniile istorie, istoria artei, istoria literaturii, etnologie şi sociologie, cercetări care vizează dintr-o perspectivă comparativă şi interdisciplinară cultura şi istoria germanilor din România şi interacţiunea acestora cu alte etnii şi culturi din ţară.

Experienţele acumulate de-a lungul istoriei de către saşii ardeleni, de şvabii bănăţeni ori sătmăreni, de germanii din Bucovina, Dobrogea sau Basarabia trebuie investigate în contextul politic fluid al fiecărei regiuni, în cadrele specifice ale unui spaţiu multiconfesional şi plurietnic, pe fondul cooperării sau adversităţii cu românii, maghiarii, evreii, cu populaţia roma sau cu alte populaţii învecinate. Locul ocupat în cadrul sistemului de stări din evul mediu şi din zorii modernităţii de grupurile de populaţie germană, relativ reduse numeric, beneficiare însă ale unor privilegii, poate furniza perspective inovatoare asupra interogaţiilor privitoare la istoria socială şi a atitudinilor mentale; aceleasi intrebari se pun ulterior, în epoca modernă şi în contemporaneitate, în situaţia modificată a acestor grupuri, de minoritate într-un stat naţional. Pot fi deopotrivă cercetate într-o manieră comparatistă alte teme precum relaţia dintre confesiune şi naţiune, dezvoltarea artistică şi culturală, evoluţia identităţii de grup, constituirea şi poziţionarea elitelor, subiecte care au în vedere interferenţele şi raporturile în plan european, capabile să extragă cercetarea din limitele înguste ale discursului istoric naţional.

De aceste burse pot beneficia tineri cercetători sau tinere cercetătoare care deţin deja titlul de doctor în ştiinţe şi care au rezultate de excepţie în sfera istoriei Europei răsăritene ori în domenii apropiate ca interes ştiinţific.

Bursa aminteşte prin numele său de guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukenthal (1721-1803), cel care a contribuit atât de mult în epoca barocului şi a iluminismului ca politician, ca erudit plurivalent, în calitate de colecţionar de artă şi mecena, nu în ultimul rând ca fondator al muzeului din Sibiu care de asemenea îi poartă numele, la ridicarea Transilvaniei la un nivel cultural european.


English

The Samuel von Brukenthal scholarship for postdoctoral studies and research on history and cultureof the Germans in Romania” is awarded by the Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern Europe at Oldenburg University (BKGE), a departmental research establishment of the Government of the Federal Republic of Germany and the George Bariţiu Institute of Historical Research at the Romanian Academy of Sciences in Klausenburg/Cluj-Napoca within the scope of the EU-project Social-humanistic sciences in the context of globalisation: development and implementation of the program for postdoctoral studies and research.

The aim of the postdoctoral scholarship is to encourage and support comparative and interdisciplinary scientific research in history, art history, history of literature, European ethnology and sociology dealing with culture and history of the Germans in Romania in their interaction with other ethnic and cultural groups of the country.

The historic experience of Transylvanian Saxons, Banate and Sathmar Swabians, Germans from Bukovina, Dobrudja and Bessarabia is to be analyzed in the context of the changeful political affiliation of their regions as well as the interaction with neighbouring Romanians, Hungarians, Jews, Roma and other ethnicities in a multi-confessional and multi-ethnic area. Their position of a minor but privileged group within a medieval and early modern social hierarchy can create innovative scientific issues reaching modern times and contemporary history with reference to their situation of ethnic minorities in nation states.

The interaction of religion and nation, artistic and cultural development, the change of group identities, the establishment and positioning of elites are further topics for comparative research in consideration of European references leading out of traditional discourses of national history.

The scholarships will be granted to outstanding postdoctoral researchers on the history of Eastern Europe and related disciplines.

The post-doctoral scholarship is named after governor Samuel von Brukenthal (1721-1803). As a politician, versatile scholar, art collector, patron and, not least, as the founder of the Brukenthal National Museum in Hermannstadt/ Sibiu he contributed to Transylvanian’s reputation as an important European cultural landscape during the Baroque period and the era of Enlightenment.