Tema de cercetare domeniul filosofie

Aria tematică : RECUPERAREA PATRIMONIULUI FILOSOFIEI SI CULTURII CLASICE IN DEZBATERILE ACTUALE


Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii „Babeş-Bolyai”, în colaborare cu Academia Română, filiala Cluj-Napoca, în cadrul programului Ştiinţele socioumaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale. Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 urmăreşte dezvoltarea unei cercetări privind recuperarea surselor filosofiei si culturii clasice în mediul academic românesc şi reflecţia critică asupra resurselor istorice şi structurale ale terminologiei filosofice ale limbii române, în vederea creării unui spaţiu profesional de dezbatere filosofică contemporană. Antrenarea tinerilor postdoctoranzi în acest program are loc în armonie cu proiectele desfăşurate de Centrul de Filosofie Antică şi Medievală, astfel încât sprijinirea cercetării în echipă şi realizarea obiectivelor acesteia să se poată desfăşura în consonanţă cu interesele de cunoaştere şi formare ştiinţifică ale postdoctoranzilor. Strategia de cercetare urmăreşte formarea unor specialişti cu experienţă în domeniul editării autorilor clasici ai istoriei filosofiei, în expertiza terminologiei filosofice, în cercetarea culturii clasice şi a limbilor vechi şi în racordarea cercetării româneşti de profil la standardele internaţionale ale domeniului.

Lista cercetatori in aceasta tema